Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Hoštická a.s. se sídlem Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice, IČO 25844164 svolává Valnou hromadu která se koná v pondělí 22.05.2023 v 15 hod. v jídelně Hoštické a.s. na adrese Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice Pořad valné hromady: Zahájení a kontrola usnášeníschopností valné hromady Schválení jednacího řádu, Číst více…