Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Hoštická a.s. se sídlem Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice, IČO 25844164 svolává Valnou hromadu která se koná v pondělí 22.05.2023 v 15 hod. v jídelně Hoštické a.s. na adrese Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice Pořad valné hromady: Zahájení a kontrola usnášeníschopností valné hromady Schválení jednacího řádu, Číst více…

Úprava ceny obědů pro akcionáře

Rozhodnutí představenstva Představenstvo Hoštické a.s. na svém jednání dne 21.11.2022 v místnosti předsedy představenstva jednalo mimo jiné ve věci slev obědů pro akcionáře. Představenstvo rozhodlo, že akcionáři budou rozdělení podle počtu akcií do 3 skupin: Skupina             do počtu hodnoty akcií 50           schválená sleva 20% Skupina                               od 51 – 250 akcií           schválená Číst více…