Rozhodnutí představenstva

Představenstvo Hoštické a.s. na svém jednání dne 21.11.2022 v místnosti předsedy představenstva jednalo mimo jiné ve věci slev obědů pro akcionáře.

Představenstvo rozhodlo, že akcionáři budou rozdělení podle počtu akcií do 3 skupin:

  1. Skupina             do počtu hodnoty akcií 50           schválená sleva 20%
  2. Skupina                               od 51 – 250 akcií           schválená sleva 40%
  3. Skupina                s hodnotou akcií nad 251           schválená sleva 60% 

Odůvodnění:

Doposud při slevě pro akcionáře nebyl brán zřetel na hodnotu akcií, což neodpovídá správným zásadám, aby akcionář s malou hodnotou akcií (řádově jednotky či desítky akcií) měl stejné slevy jako akcionář vlastnící velkou hodnotu akcií (řádově i stovky akcií).

Platnost rozhodnutí od 1.1.2023